servis, rekonštrukcie, revízie

servis

Poskytujeme kompletný autorizovaný servis strojov značiek AGP, Braun, coynco, Klinsystem, Lissmac, Scanmaskin, Sima a WEKA.

Vykonáváme mechanické aj elektrické opravy všetkých strojov, vrátane povinnej revízie elektrických spotrebičov po oprave podľa normy STN 13 6000 ed. 2 (VDE 0701/0702). Každý stroj odíde z nášho servisu s revíziou a revíznou správou ❗

servis servis servis servis servis servis servis servis servis servis servis

Kontaktujte nás: +421 908 737 558, +421 908 467 736, info@diadex.sk

rekonštrukcie

Vykonávame mechanické aj elektrické rekonštrukcie a inovácie všetkých strojov, vrátane programovania elektronických častí.

rekonstrukce rekonstrukce

Kontaktujte nás: +421 908 737 558, +421 908 467 736, info@diadex.sk

revízie

Vykonávame revízie elektrických spotrebičov (tj. tiež náradie) podľa normy STN 13 6000 ed. 2 (VDE 0701/0702) nutné podľa platných nariadení pre akúkoľvek prevádzku elektrických spotrebičov pri podnikateľskej činnosti alebo požičovaní.

Revízia elektrických spotrebičov je súhrn úkonov, pri ktorej sa prehliadkou, meraním a skúšaním zisťuje jeho stav z hľadiska bezpečnosti, súčasťou revízie elektrických spotrebičov je vypracovanie dokladu o revízii spotrebiča. STN 13 6000 ed. 2 stanovuje spôsob a rozsah revízií elektrických spotrebičov po opravách a úpravách, ďalej kontrol a revízií elektrických spotrebičov počas ich používania.

revize revize revize revize revize

Kontaktujte nás: +421 908 737 558, +421 908 467 736, info@diadex.sk